میدانم ,میدانم روزیآهی بلند از ته دل ..

میدانم.. روزی به سراغ قلبم خواهی آمد..

میدانم روزی سراب بودنت را برایم به اثری واقعی در قلبم مبدل خواهی کرد...

میدانم گل خانه ای که تو درش زندگی میکنی بهشت یست آرام..

میدانم اقاقیا و رز همنشین توست .. شبنم عشق عطر یاس  پر پر شده سپید رویت .. هیچ گاه فراموش نخواهد شد ..

میدانم کابوسم را میدانی .. قرارمان آخر هفته .. با خاک سرد.. دنیای پر از خاطرات مهر لبخند بوسه..

میدانم میبینی اشگ های سوگوار را که بر داغ تنهای عقیم مانده عشق گونه ها را تر میکند..را میبینی..

رسم رفاقت صداقت نیست رفاقت نیم راه بودن.. آهی بلند از ته دل آهی بلند از فروغ زود خورشید برای غروب..

فقط همین

این متن تقدیم میشود به دوستی ..

باشد که روح همسرش شاد باشد ..

 

منبع اصلی مطلب : √ یک فنجان قهوه تلخ
برچسب ها : میدانم ,میدانم روزی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : آهی بلند سرد..